العربية český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC NEUTRALENE® SL 30 Rozpuszczalnik 4-funkcyjny, szybko odparowujący
Last update: 2024/04/16 13:45

 

 

ROZPUSZCZALNIK WIELOFUNKCYJNY

ŚRODEK CZYSZCZĄCY I ODKAŻAJĄCY

ROZCIEŃCZALNIK, ROZPUSZCZALNIK

  

 

Protokół analizy dostępny na życzenie

21/026529 LC GC-FID

DIN/EN 16995

 

                             Pobierz kartę techniczną

 

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNE

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Postać

  Wzrokowo

Przejrzysty płyn

-

Kolor

  Wzrokowo

Bezbarwny

-

Zapach

  Węchowo

Lekki, nietrwały

-

Masa objętościowa w 25°C

  NF EN ISO 12185

916

kg/m3

Współczynnik załamania światła

  ISO 5661

 1,4010

-

Temperatura krzepnięcia

  ISO 3016

-95

°C

Rozpuszczalność w wodzie

  -

100

%

Lepkość kinematyczna w 25°C

  NF EN 3104

1,7

mm²/s

Liczba kwasowa

  EN 14104

0

mg(KOH)/g

Liczba jodowa

  NF EN 14111

0

gI2/100 g

Zawartość wody

  NF ISO 6296

<0,01

%

Pozostałość po odparowaniu

  NF T 30-084

0

%

Prężność pary w 20°C

  NF EN 13016-1

11,5

hPa

CHARAKTERYSTYKA WYDAJNOŚCI

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Wskaźnik KB

  ASTM D 1133

> 150

-

Szybkość parowania

 wewnętrzne

9

minut

Napięcie powierzchniowe przy 20°C

  ISO 6295

27,7

dyn/cm

Napięcie przebicia

  IEC 156

nm

V

Korozja łopatek miedzianych 100 h w 40°C

  ISO 2160

1a 

Ocena

CHARAKTERYSTYKA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Temperatura zapłonu (tygiel zamknięty)

  ISO 2719

35

°C

Temperatura samozapłonu

  ASTM E 659

280

°C

Dolny limit wybuchowości

  NF EN 1839

1,5

% (objętościowo)

Górny limit wybuchowości

  NF EN 1839

13,7

% (objętościowo)

CHARAKTERYSTYKA TOKSYKOLOGICZNA

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Zawartość substancji CMR, substancji drażniących i żrących

  Rozporządzenie CLP

%

CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKOWA

CHARAKTERYSTYKA

  NORMY

WARTOŚCI

JEDNOSTKI

Biodegradowalność

  OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Współczynnik podziału oktanol/woda

ISO 8692

-0,49

Log.P

Zawartość siarki

  GC MS

%

Zawartość benzenu

  ASTM D6229

%

Całkowita zawartość halogenów

  GC MS

0

%

Zawartość rozpuszczalników chlorowanych

  -

 

Zawartość rozpuszczalników aromatycznych

  -

 

Zawartość substancji niebezpiecznych dla środowiska

  Rozporządzenie CLP

%

Zawartość związków z WOG

  -

0

%

Zawartość związków z ODP

  -

%

 

ZASTOSOWANIE

Środek czyszczący będący zamiennikiem alkoholu etylowego (etanolu) i izopropanolu (IPA)

Przygotowanie powierzchni przed klejeniem, lakierowaniem, drukowaniem lub powlekaniem

Rozcieńczalnik do dostosowywania lepkości farb

Środek czyszczący do lakierów, tuszy, farb rozpuszczalnikowych lub hydrofobowych, nieusieciowanych

Rozpuszczalnik do żywic celulozowych, plastizoli, żywic roślinnych, kalafonii

Do użytku jako środek przeciw zamarzaniu Temperatura zamarzania -95°C

Środek zwiększający szybkość parowania do tradycyjnych rozpuszczalników

Środek do usuwania etykiet

 

SPOSOBY UŻYCIA

NEUTRALÈNE SL 30 stosuje się w postaci czystej lub rozcieńczonej w wodzie,

za pomocą ściereczki, szczotki,

w fontannach, przez zanurzenie, z mieszaniem lub bez,

poprzez natryskiwanie pod niskim ciśnieniem,

w zbiornikach ultradźwiękowych tylko po rozcieńczeniu w wodzie.

 

POSTAĆ

 

 

 Beczka 200 L 

 

Solvente, diluente, dissolvente, descontaminante, NSF A1, isento de MOSH/POSH MOAH, para todas as indústrias. Sem pictograma sanitário ou ambiental, aprovação NSF A1, certificação como isento de MOSH/POSH e MOAH. Evaporação rápida em 9 minutos. Solvente alimentar. solvente isento de MOSH. diluente de tinta. solvente descontaminante. solvente isento de hidrocarbonetos. solvente não rotulado. solvente NSF. diluente NSF. dissolvente NSF. descontaminante NSF

 

 

 

      Kanister 20 L

 

Rozpuszczalnik, rozcieńczalnik, zmywacz, środek odkażający, NSF A1, bez MOSH/POSH MOAH, do zastosowania w każdym przemyśle. Bez symbolu dotyczącego zdrowia lub środowiska, upoważnienie NSF A1, certyfikowany brak MOSH/POSH i MOAH. Szybkie odparowanie w 9 minut. Rozpuszczalnik w produkcji żywności, rozpuszczalnik bez MOSH, rozcieńczalnik do farb, rozpuszczalnik odkażający, rozpuszczalnik bez węglowodorów, rozpuszczalnik nieoznakowany, rozpuszczalnik NSF, rozcieńczalnik NSF, zmywacz NSF, środek odkażający NSF

 

 

 

Produkcja, smarowanie, czyszczenie, ochrona:

IBiotec® Tec Industries® Service
oferuje pełną gamę produktów

przeznaczonych specjalnie dla przemysłu.

 


 

Jeżeli potrzebujesz :

 

darmowej próbki
porady technicznej
karty technicznej
karty charakterystyki

 

-  skontaktuj się z nami -

 


IBiotec® Tec Industries®Service

producent chemii technicznej
dziękuje za odwiedzenie jego strony.Zobacz IBiotec® Tec Industries®Service na : YOUTUBE