العربية český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC NEUTRALENE® SL 30 4-funkčné rozpúšťadlo s rýchlym vyparovaním
Last update: 2024/04/16 13:41

VIACFUNKČNÉ ROZPÚŠŤADLO

ČISTIACI PROSTRIEDOK, DEKONTAMINAČNÁ LÁTKA

RIEDIDLO, ROZPÚŠŤADLO 

 

Protokol z analýzy dostupný na požiadanie 

21/026529 LC GC-FID DIN/EN 16995

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

  Vizuálny

Priehľadná kvapalina

Farba

  Vizuálna

Bezfarebný

Zápach

  Posúdenie čuchom

Mierny, nie permanentný

Merná hmotnosť pri 25 °C

  NF EN ISO 12185

916

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

 1,4010

Bod tuhnutia

  ISO 3016

-95

°C

Rozpustnosť vo vode

  –

100

%

Kinematická viskozita pri 25 °C

  NF EN 3104

1,7

mm²/s

Index kyslosti

  EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jódový index

  NF EN 14111

0

gI2/100 g

Obsah vody

  NF ISO 6296

< 0,01

%

Zvyšok po vyparení

  NF T 30-084

0

%

Tlak pary pri 20 °C

  NF EN 13016-1

11,5

hPa

VÝKONOVÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Index KB

  ASTM D 1133

> 150

Rýchlosť vyparovania

 interná

9

minút

Povrchové napätie pri 20 °C

  ISO 6295

27,7

Dyn/cm

Prierazné napätie

  IEC 156

nm

Volty

Korózia medeného plechu 100 h pri 40 °C

  ISO 2160

1a 

Hodnotenie

PROTIPOŽIARNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Bod vzplanutia (vase clos)

  ISO 2719

35

°C

Bod samovznietenia

  ASTM E 659

280

°C

Dolná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

1,5

% (objemové)

Horná hranica výbušnosti

  NF EN 1839

13,7

% (objemové)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Obsah látok CMR, dráždivých, korozívnych

  Nariadenie CLP

%

ENVIRONMENTÁLNE VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

HODNOTY

JEDNOTKY

Biologická rozložiteľnosť

  OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Koeficient podielu oktanolu/vodu

ISO 8692

-0,49

Log.P

Obsah síry

  GC MS

%

Obsah benzénu

  ASTM D6229

%

Celkový obsah halogénov

  GC MS

0

%

Obsah chlórovaných rozpúšťadiel

  –

 

Obsah aromatických rozpúšťadiel

  –

 

Obsah látok nebezpečných pre životné prostredie

  Nariadenie CLP

%

Obsah zlúčením, ktoré majú potenciálny vplyv na globálne otepľovanie

  –

0

%

Obsah zlúčenín s potenciálom poškodenia ozónu

  –

%

 

POUŽITIA

Čistiaci prostriedok, ktorý nahrádza etylalkohol (etanol) a izopropylalkohol (IPA)

Príprava povrchov pred lepením, napúšťaním, tlačou alebo povrchovou úpravou

Riedidlo na zaistenie viskozity náterov

Prostriedok na čistenie lakov, tušov, rozriedených alebo voderozpustných nesieťovaných náterov

Rozpúšťadlo celulózových živíc, plastizolov, rastlinných živíc, celofánu

Môže sa používať ako nemrznúca zmes s bodom tuhnutia -95 °C v čistej forme

Urýchľovač vyparovania pre klasické riedidlá

Na odlepenie štítka

 

NÁVOD NA POUŽITIE

NEUTRALÈNE SL 30 sa môže používať čistý alebo rozriedený vo vode,

nanesený na handričke, kefe,

vo fontánach, ponorením, po pretrepaní alebo bez neho,

kropením pri nízkom tlaku,

v ultrazvukových nádobách iba v prípade, ak je rozriedený vo vode.

 

BALENIA

 

Barel s objemom 200 L 

 

Solvente, diluente, dissolvente, descontaminante, NSF A1, isento de MOSH/POSH MOAH, para todas as indústrias. Sem pictograma sanitário ou ambiental, aprovação NSF A1, certificação como isento de MOSH/POSH e MOAH. Evaporação rápida em 9 minutos. Solvente alimentar. solvente isento de MOSH. diluente de tinta. solvente descontaminante. solvente isento de hidrocarbonetos. solvente não rotulado. solvente NSF. diluente NSF. dissolvente NSF. descontaminante NSF

 

 

 

      Nádoba s objemom 20 L

 

Rozpúšťadlo, riedidlo, rozpúšťacia látka, dekontaminačná látka, NSF A1, bez MOSH/POSH MOAH, pre všetky priemyselné sektory. Bez zdravotného alebo environmentálneho piktogramu, schválený NSF A1, certifikovaný bez MOSH/POSH a MOAH. Rýchle vyparovanie do 9 minút. Potravinárske rozpúšťadlo. rozpúšťadlo bez MOSH, riedidlo náterov, rozpúšťadlo a dekontaminačná látka, rozpúšťadlo bez uhľovodíkov. rozpúšťadlo bez štítka. rozpúšťadlo NSF. riedidlo NSF. rozpúšťacia látka NSF. dekontaminačná látka NSF.

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE