العربية český हिन्दी 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano 한국의 magyar Nederlands Polskie Português Român Slovenščina slovenský Svenska Türkçe tiếng việt
IBIOTEC NEUTRALENE® SL 30 Rychle se odpařující rozpouštědlo se 4 funkcemi
Last update: 2024/04/16 13:43

 

MULTIFUNKČNÍ ROZPOUŠTĚDLO

ČISTICÍ PROSTŘEDEK, DEKONTAMINAČNÍ PROSTŘEDEK

ŘEDIDLO, ROZPOUŠTĚDLO

 

Zápis z analýzy k dispozici na vyžádání 

21/026529 LC GC-FID DIN/EN 16995

  

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

  Vizuální kontrola

Fluide limpide

-

Barva

  Vizuální kontrola

Bezbarvý

-

Zápach

  Čichová kontrola

Slabý, nepřetrvávající

-

Měrná hustota při 25 °C

  NF EN ISO 12185

916

kg/m3

Index lomu

  ISO 5661

 1,4010

-

Bod mrznutí

  ISO 3016

-95

°C

Rozpustnost ve vodě

  -

100

%

Kinematická viskozita při 25 °C

  NF EN 3104

1,7

mm²/s

Číslo kyselosti

  EN 14104

0

mg(KOH)/g

Jodové číslo

  NF EN 14111

0

gI2/100g

Obsah vody

  NF ISO 6296

< 0,01

%

Zbytek po odpaření

  NF T 30-084

0

%

Tenze páry při 20 °C

  NF EN 13016-1

11,5

hPa

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ÚČINNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Index KB

  ASTM D 1133

> 150

-

Rychlost odpařování

 interní

9

minut

Povrchové napětí při 20 °C

  ISO 6295

27,7

Dyn/cm

Přeskokové napětí

  IEC 156

nm

V

Koroze měděného plátku po 100 h při 40 °C

  ISO 2160

1a 

Kóty

VLASTNOSTI Z HLEDISKA PROTIPOŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Bod vzplanutí (v uzavřené nádobě)

  ISO 2719

35

°C

Bod samovznícení

  ASTM E 659

280

°C

Spodní mez výbušnosti

  NF EN 1839

1,5

% (objemová)

Horní mez výbušnosti

  NF EN 1839

13,7

% (objemová)

TOXIKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Obsah látek CMR, dráždivých a korozivních látek

  Nařízení CLP

%

VLASTNOSTI Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

VLASTNOSTI

  NORMY

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Biologická rozložitelnost

  OCDE 301 A

OCDE 301 C (MITI)

> 70

> 70

%

%

Rozdělovací koeficient oktanol/voda

ISO 8692

-0,49

Log.P

Obsah síry

  GC MS

%

Obsah benzenu

  ASTM D6229

%

Celkový obsah halogenů

  GC MS

0

%

Obsah chlorových rozpouštědel

  -

 

Obsah aromatických rozpouštědel

  -

 

Obsah látek nebezpečných pro životní prostředí

  Nařízení CLP

%

Obsah sloučenin s PRP

  -

0

%

Obsah sloučenin s potenciálem poškozování ozonové vrstvy

  -

%

 

OBLASTI POUŽITÍ

Čisticí prostředek nahrazující ethylalkohol (etanol) a isopropylalkohol (IPA)

Příprava povrchu před lepením, nátěrem, potiskem nebo potahováním

Ředidlo pro dosažení viskozity barev

Čisticí prostředek pro laky, inkousty, barvy ředitelné rozpouštědlem nebo vodou, nezesíťované

Rozpouštědlo pro celulózové pryskyřice, plastisoly, rostlinné pryskyřice, kalafuny

Lze použít jako nemrznoucí směs čistý bod mrznutí -95 °C

Urychlovač odpařování pro běžná rozpouštědla

Odlepování etiket

 

ZPŮSOBY POUŽITÍ

NEUTRALÈNE SL 30 lze používat čistý nebo zředěný vodou,

pomocí hadříku nebo kartáče,

ve fontánách, ponořením, s mícháním nebo bez míchání,

nízkotlakým postřikem,

v ultrazvukových nádržích pouze po zředění vodou.

 

BALENÍ

 

Sud 200 L 

 

Solvente, diluente, dissolvente, descontaminante, NSF A1, isento de MOSH/POSH MOAH, para todas as indústrias. Sem pictograma sanitário ou ambiental, aprovação NSF A1, certificação como isento de MOSH/POSH e MOAH. Evaporação rápida em 9 minutos. Solvente alimentar. solvente isento de MOSH. diluente de tinta. solvente descontaminante. solvente isento de hidrocarbonetos. solvente não rotulado. solvente NSF. diluente NSF. dissolvente NSF. descontaminante NSF

 

 

 

      Kanystr 20 L

 

Rozpouštědlo, ředidlo, odlakovač, dekontaminační prostředek, NSF A1, bez MOSH/POSH MOAH, pro všechna průmyslová odvětví. Bez piktogramu ukazujícího na nebezpečí pro zdraví nebo pro životní prostředí, schváleno NSF A1, certifikováno bez MOSH/POSH a MOAH. Rychlé odpaření za 9 minut. Rozpouštědlo pro potravinářské použití, rozpouštědlo bez MOSH, ředidlo pro barvy, dekontaminační rozpouštědlo, rozpouštědlo bez uhlovodíků, neoznačené rozpouštědlo, rozpouštědlo NSF, ředidlo NSF, odlakovač NSF, dekontaminační prostředek NSF.

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE